قرص آزپین 250 میلی گرم

AZPIN® 250MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب