ویال دی پی سولین 70/30 100واحد/میلی لیتر

Dipisulin 70/30 100 IU/ml VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب