قرص سیتاگلیپتین تهران دارو 50 میلی گرم

SITAGLIPTIN TEHRAN DAROU 50MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب