قرص ریفاکسیمین تهران دارو 200 میلی گرم

RIFAXIMIN TEHRANDAROU 200 MG Tab

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب