سوسپانسیون مترونیدازول-الحاوی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر

METRONIDAZOLE-ALHAVI 125MG/5ML SUSP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی الحاوی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب