قرص متوپرولول-حکیم 50 میلی گرم

METOPROLOL-HAKIM 50MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی حکیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب