قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید اکتوور 12.5/50 میلی گرم

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTOVER 50/12.5MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب