آمپول ویتامین ب12 داروپخش 1000 میکروگرم

VITAMIN B12 DP 1000MCG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب