قرص لوزارتان درسا 50 میلی گرم

LOSARTAN DORSA 50 MG TAB

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی درسا دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب