قرص آزپین 500 میلی گرم

AZPIN® 500MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب