قرص رانیتیکس 150 میلی گرم

RANITIX 150 MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب