آمپول والپروات آگتانت 100 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر

VALPROATE AGUETTANT Injection 100 mg/ml,4 ml

AGUETTANT [ فرانسه ]
داروهای ضد صرع

AGUETTANT

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب