کپسول پرگابالین ایران دارو 100میلی گرم

PREGABALIN IRAN DARU 100 MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب