محلول خوراکی دمیترون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر

DEMITRON 5MG/2ML ORAL SOLUTION

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب