قرص پاراکلست 60 میلی گرم

PARACALCET® 60MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای استخوان ساز

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب