قرص داپیکو 30 میلی گرم

Dapico 30MG tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]

داروسازی کوثر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب