پودر برای تهیه محلول خوراکی لاگزاپگ 1

LAXAPEG 1 Powder for oral solution

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب