کپسول لنزاکتو 30 میلی گرم

LANSACTO 30MG CAP

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب