قرص اس سیتاور 10 میلی گرم

ESCITOVER 10 MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب