کپسول لوکسوور 20 میلی گرم

LOXEVER 20MG CAP

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب