کپسول لوکسوور 60 میلی گرم

LOXEVER 60MG CAP

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب