قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرم

Tranqopine ER 200 Tab

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب