قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرم

Tranqopine ER 50 mg Tab

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب