قرص روکشدار فلاکسور 37.5 میلی گرم

Felaxor 37.5MG Scored TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب