قرص وسیفن 10 میلی گرم

VESIFEN 10MG Tablet

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای
اطلاعات دارویی قرص وسیفن 10 میلی گرم

وسیفن سولیفناسین

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دارو به اطلاعات وسیفن 5 میلی گرم مراجعه کنید

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب