قرص جویدنی ویتامین سی داروپخش 250 میلی گرم

Vitamin C DP 250mg CHEW TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب