پماد هیدروکورتیزون-ناژو 1% 15گرم

HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب