آمپول دگزاتیسین 8میلی گرم/2 میلی لیتر

DEXATICIN 8MG/2ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب