قرص لووفلوکساسین تهران دارو 500 میلی گرم

LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU 500MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب