قرص آلپرازولام اکتوور 0.5 میلی گرم

ALPRAZOLAM ACTOVER 0.5MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب