پماد مومتازون-ناژو 0.1% 30 گرم

MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب