قرص بیزوپرولول کوثر 2.5 میلی گرم

BISOPROLOL KOSAR 2.5 MG Tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب