پماد چشمی تتراسیکلین-ناژو 1% 3 گرم

TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب