ویال دی پی سولین-آر 100 واحد/میلی لیتر

Dipisulin-R 100 IU/ml VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب