قرص آلزتریت 5 میلی گرم

ALZETREAT® 5MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب