آمپول فنتانیل داروپخش 0.5میلی گرم/2 میلی لیتر

FENTANYLE DP 0.5MG/2ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب