قلم از پیش پر شده اپیدرا سولوستار 100 واحد در میلی لیتر 3 میلی لیتری

APIDRA SOLOSTAR 100IU/ML PRE-FILLED PEN 3ML

SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
کوبل دارو
داروهای ضد دیابت

SANOFI AVENTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب