سوسپانسیون سفالکسین کوثر 250 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر

CEFALEXIN COSAR 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب