کرم فلوئوسینولون-ناژو 0.025% 15 گرم

FLUOCINOLONE-NAJO® 0.025% 15G CREAM

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب