شربت رانیتیدین راموفارمین 75میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر

RANITIDINE RAMOPHARMIN 75MG/5ML 120ML SYRUP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب