شامپو کتوکونازول-تی سی 2%

KETOCONAZOLE-TC® 2% SHAMPOO

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب