سوسپانسیون آموکسی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر

AMOXICILLIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP

داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی آفا شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب