قرص تینیمکس 500 میلی گرم

TINIMAX® 500MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب