کپسول تموزولامید ایرژن 100 میلی گرم-تموزان

Temozolomide Eirgen 100 mg Cap-TEMOZAN

Eirgen Pharma [ ایرلند ]
آنتی نئوپلاستیک

Eirgen Pharma

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب