قرص اس سیتالوپرام تهران دارو 10 میلی گرم

ESCITALOPRAM TEHRANDAROU 10 MG Tab

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب