پودر قابل تزریق ایفوسفامید کمکس 1 گرم

IFOSFAMIDE KEMEX Injection,Powder 1 g

KEMEX [ آرژانتین ]
آنتی نئوپلاستیک

KEMEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب