قرص آهسته رهش دیکلوفناک سبحان دارو 100 میلی گرم

DICLOFENAC SOBHAN DAROU 100MG EXTENDED RELEASE TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب