قرص اکس کاربازپین-شفا 300 میلی گرم

OXCARBAZEPINE-SHAFA® 300MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب