قرص لگزوپرام 10 میلی گرم (لکسوپرام)

Lexopram 10 mg Tab

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تدبیر کالای جم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب