کپسول امپرازول درسا 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE DORSA 20 MG CAP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی درسا دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب